Ubytovna Hotel Helena Teplice - nejlevnější ubytování v lázeňském městě Teplice.

zavolejte nám

+420 725 777 868

16/11/2015

HOTEL HELENA OTEVŘEN

Turistika

Popis okolí

Lázeňské město Teplice se nachází v Severních Čechách mezi masívem Krušných hor a chráněnou krajinnou oblastí Českého středohoří.

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Město Teplice bylo díky své historické zástavbě nazýváno malou Paříží. Nejstarší kamenné zbytky, svědčící o tehdy již známých léčebných účincích termálních vod, pocházejí ze 16. století a proto jsou Teplice nejstarším lázeňským městem v Čechách. Léčebných účinků termálních pramenů o teplotě 39°C, které blahodárně působí na nemoci cévní a pohyb. ústrojí, využívali při svých návštěvách Goethe, Beethoven, Wagner, Paganini, Chopin a z českých osobností Palacký, Mánes a další. Lázeňská část města láká k poklidným procházkám v parcích, k posezení v cukrárnách a kavárnách. Je možné obdivovat lázeňské budovy, které jsou převážně empírové a klasicistní, navštívit i zámek kde se nachází dnes muzeum s historickou a lázeňskou expozicí.

Na Zámeckém náměstí najdeme děkanský kostel sv. Jana Křtitele s barokní výzdobou a morový sloup od M. Brauna z roku 1718. Praha je ve vzdálenosti 89 km přístupná po cca 60 ti minutách jízdy, Karlovy Vary jsou od Teplic vzdáleny 104 km. Naopak pro českou klientelu je z Teplic dostupnost Drážďan přes hraniční přechod Cínovec velice rychlá (62 km).

Turistické zajímavosti okolí Teplic

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Zhruba 7 km západně od Teplic se nachází město Duchcov kde stojí za návštěvu zejména renesanční zámek z.r. 1570. Při své barokní přestavbě byly jeho prostory ozdobeny nádhernými malbami V.V. Reinera a sochařská výzdoba je z dílny Matyáše Brauna.Zámek v Duchcově je známý především díky osobě knihovníka - Giacoma Casanovy, který zde žil od roku 1785 do své smrti v roce 1798. Na zámku je přístupná jeho světnička.
Po dalších 4 km jízdy od Duchcova se nachází město Osek, kde je možné navštívit románský cisteriánský klášter z roku 1196.

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Vyjedeme-li z Teplic východním směrem, můžeme první zastávku po 6 km jizdy, věnovat městečku Krupka, jehož historie je spjata s hornickým řemeslem - těžbou cínu a fluoritu. V centru města je hornické muzeum a na jeho okraji je přístupná jedna z renovovaných původních těžařských štol. Ve dnech z příznivým počasím je vysoce atraktivní jízda sedačkovou lanovkou z Krupky na jeden z vrcholů Krušných hor - na Komáří hůrku (vížku). Jedná se o nejdelší sedačkovou lanovou dráhu v České republice (2 500m), doba jízdy je 16-20 min.

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Asi 100 m od horní stanice lanové dráhy je horská chata s možností občerstvení, především pak ale návštěva Komáří hůrky nabídne krásný panoramatický pohled na oblast Poohří, Českého středohoří, západní části Krušných hor a při dobré viditelnosti lze spatřit Lužické a Jizerské hory, mnohdy i Krkonoše.

Budeme-li pokračovat dále západním směrem, dojedeme celkově po cca 20 km do krajského města Ústí nad Labem. I když by i zde bylo možno naleznout mnoho kulturních zajímavostí, turisty láká především návštěva hradu Střekov, který se nachází na znělcovém skalnatém ostrohu a byl založen roku 1318 k ochraně labské vodní cesty.

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Návštěva R.Wagnera hradu v roce 1842 inspirovala tohoto hudebního skladatele k námětu pro operu Tannhäuser. Vozidlem lze dojet až ke vstupní bráně a prohlídka není náročná ani pro seniory. Z terasy hradní restaurace lze pozorovat labské údolí, které je zde přehrazeno přehradou, jejíž hladina pak vzdouvá vodní tok Labe až k Lovosicům. V Ústí nad Labem nalezneme také jednu z největších Zoologických zahrad v republice, která prošla v posledních letech značnou modernizací. Zejména děti vyhledávají krmení lachtanů, nebo procházky slonů po areálu ZOO.

Cestou do Ústí nad Labem projíždíme oblastí obcí Přestanov a Chlumec, kde je možné realizovat krátké zastávky u monumentálních pomníků, které zde byly zbudovány na památku bitvy ruských a rakousko-pruských vojsk s oddíly vojska Napoleona. Bitva se odehrála roku 1813 a připomíná ji zejména Jubilejní pomník, který je 26 m vysoký a je ozdoben mohutnou plastikou stojícího lva. Zajímavé jsou ale i ostatní pomníky - Rakouský, Pruský a Ruský.

Severně od Ústí nad Labem, po 19 km jízdy se dostáváme do oblasti Tiských stěn. Jedná se uskupení pískovcových skal, které svou erozí nabyly tvarů, v nichž návštěvníci dnes spatřují různé útvary. Prostorem Tiských stěn jsou vedeny dvě naučné cesty o celkové délce cca 2 km, kde je možno spatřit 75 registrovaných skalních útvarů. V prostoru Tiských stěn je možné se občerstvit, návštěva není vhodná pro těžce se pohybující osoby, neboť naučné cesty jsou místy vedeny po skalních schodištích.

Vydáme-li se z Teplic jižním směrem, projíždíme chráněnou krajinnou oblastí Českého středohoří. Zalesněné vrcholky kopců, mnohdy s pozůstatky hradů, vybízejí návštěvníky k zastávkám a k fotografování. Atraktivní, pohodlně přístupné je místo v Dubicích (Dubický kostelík). Z terasy výletní restaurace se nabízí úchvatný pohled na řeku Labe, která se zařezává z rovinaté oblasti Roudnicka a Litoměřicka mezi vrcholky Českého středohoří.

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Ještě vzdutá hladina řeky (díky přehradě na Střekově) odráží vrcholky kopců na protilehlém břehu a ne nadarmo se této oblasti říká Brána Čech - Porta Bohemica. Na protějším břehu jsou přehledně vidět vinice příslušící vinařské oblasti Velkých Žernosek.

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Cestou k Dubickému kostelíku lze navštívit prostor opředený bájemi a pověstmi, totiž oblast kolem obce Stadice. Podle pověsti byl právě odsud povolán na knížecí stolec kněžnou Libuší zakladatel rodu Přemyslovců Přemysl Oráč. Pomník připomínající tuto událost, nacházející se na Královském poli je z roku 1841 a je ozdoben dvěmi reliéfy (Libušino poselství a Přemyslův vjezd na Vyšehrad) od sochaře J. Maxe.

Jižně od kopců Českého středohoří (celkem 35 km od Teplic) se rozprostírá rovinatá krajina Litoměřicka a Poohří. Zde nalezne návštěvník mnoho turistických zajímavostí a atraktivních míst. Prohlídku města Litoměřice lze zahájit na centrálním náměstí, kde je možno zaparkovat a které je převážně ohraničeno historickými domy.

V těsné blízkosti náměstí se ale nachází i původní městské hradby, kostely, oblastní galerie a Dómský vrch, sídlo biskupství, jemuž vévodí Katedrální kostel, který byl postaven v roce 1663-70 na místě původní románské basiliky z let 1057-58. Navštívíme-li Litoměřice na podzim, lze návštěvu spojit s celostátně známou výstavou Zahrada Čech, kde se chlubí drobní pěstitelé a zahrádkáři se svými produkty. Celoroční aktivity výstaviště v Litoměřicích lze ostatně kombinovat s ubytovací kapacitou penzionu Helena i při pořádání jiných výstav (celostátní výstavy psů, tržnice Zahrady Čech, výstava automobilů atd.).

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Severně 5 km od Litoměřic lze navštívit v obci Ploskovice barokní zámek z roku 1720. V zámecké zahradě o rozloze 12ha nalezneme barokní arkádové galerie vedoucí k zahradním pavilonům, vodní nádrže a vodotrysky.
Jižním směrem od Litoměřic, lze navštívit po 3 km jízdy známé pevnostní město Terezín. Město bylo zbudováno jako pevnost v letech 1780-84 Josefem II a celé je obehnáno zdmi a příkopy, které bylo možno v případě potřeby napustit vodou z Ohře.
Známá je Malá pevnost - Památník národního utrpení, která sloužila v době 2. světové války jako nacistické ghetto, které mělo pověst jednoho z nebrutálnějších koncentračních táborů.

Hotel Helena - Teplice a popis okolí

Známým výletním místem Litoměřicka je také barokní zámek v Libochovicích. Mimo prohlídky interiérů zámku láká návštěvníky rozsáhlá upravená francouzská zahrada a na ní navazující anglický park.
Cestou z Litoměřic do Libochovic se nachází, od Litoměřic 6 km vzdálené, nenápadné městečko Třebenice. Zde je možno v původně evangelickém kostele navštívit zcela ojedinělou expozici - Muzeum českého granátu. Mimo nádherných souprav šperků, lze zde spatřit i největší český granát a prohlédnout si ukázky z těžby granátů, která se odehrávala a odehrává v oblasti Třebenic a přilehlých vesniček.

Pokud je zájem pokračovat dále úrodnou, ovocnými sady naplněnou krajinou tzv. Zahrady Čech, dále podél meandrujícího toku Ohře, dojede návštěvník do obce Peruc. V místním zámku se nachází výstavní síň Emila Filly, který zde žil po 2. světové válce a je zde expozice jeho obrazů Českého středohoří. Pod zámkem je tzv. Boženina studánka a Oldřichův dub, které hrají úlohu v pověsti o Oldřichu a Boženě, která se stala jeho druhou ženou.

Na zpáteční cestě (46 km) z Peruce do Teplic lze udělat ještě zastávku v historickém jádru města Louny, nebo v části města Bílina - Kyselka, kde se nacházejí lázeňské objekty a v přírodním parku se lze občerstvit např. v zajímavém celodřevěném objektu lesní kavárny.